¤ BAMAKO ( MALI )

bamako8 800px-Monument_Al_Quoods_-_Bamako 71659512_OzByFMY0_MaliNov061002 71659526_7hV8pcuA_MaliNov06883 71659528_ATLGrrYJ_MaliNov06891 71659538_ywlYppcj_MaliNov06958 78102629_2Pnl3Sqt_MaliNov061000 78102630_fbdCPV8s_MaliNov061001 78102642_s6m5b8gc_MaliNov061017 78102646_NrqNfMI0_MaliNov061021 78102648_JcWk4Tli_MaliNov061023 78102649_ySC5t9qA_MaliNov061024 78102651_WUraiIrk_MaliNov061028 78102652_UIefnt2t_MaliNov061029 78102659_fsSOcJR6_MaliNov061034 78102663_0xJxa98F_MaliNov061038 78102666_B83KoEb1_MaliNov061043 78102668_eZ2siaZC_MaliNov061045 78102669_onzeh0yC_MaliNov061046 78102672_6wwqcKoJ_MaliNov061048 78102683_MQdushKS_MaliNov061059 78102684_NNgvvjLS_MaliNov061062 78102691_VYCREEsm_MaliNov061068 78102722_Fkje3wae_MaliNov06882 78102725_mgopMarL_MaliNov06885 78102727_8kok51fB_MaliNov06887 78102730_He7M7mBW_MaliNov06890 78102732_hz1fTtqC_MaliNov06892 78102737_XkbKFP82_MaliNov06899 78102740_wbVcqHpG_MaliNov06903 78102743_RGatGSfa_MaliNov06907 78102747_9O1mWfj4_MaliNov06912 78102751_KBe7NiCW_MaliNov06918 78102753_C8cndTvz_MaliNov06920 78102754_pVF4Z8b1_MaliNov06921 78102760_n6Gb8MDB_MaliNov06928 78102766_nfUEt1SI_MaliNov06935 78102767_2BVwNbgg_MaliNov06939 78102768_phnYstVT_MaliNov06940 78102792_cB3lyizP_MaliNov06966 78102794_eeyYiqXu_MaliNov06968 78102795_iD6B5omp_MaliNov06969 78102797_3K04LdgN_MaliNov06971 78102799_ajl6Pwci_MaliNov06974 78102802_jaj6XTtP_MaliNov06976 78102809_v63bujVF_MaliNov06980 78102813_tejqevBp_MaliNov06983 78102816_760RoRww_MaliNov06986 78102818_LXpVoMY4_MaliNov06989 78102819_ME9ExiNM_MaliNov06990 78102820_eZ04WLbq_MaliNov06991